امروز: دوشنبه 02 اسفند 1395
`````

 اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان البرز

 

1 

حمید کریمی   رئیس

 

2

 بهروز حصاری    نایب رئیس اول 

 

3

 علی مرادلو    نایب رئیس دوم 

 

4

  میراسماعیل صدیق   دبیر

   

IMG 4823

 بهروز روستا آزاد    خزانه دار


ورود کاربران

پیوند ها

telegram

وب سایت رهبری

دولت

رئیس جمهور

ایران

عناوین روزنامه های صبح امروز